แปลเอกสาร

      เป็นศูนย์การแปลภาษานานาชาติ เปิดดำเนินการด้านการแปลอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี 2546 ด้วยทีมงานโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ เชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนงวิชา อย่างมืออาชีพ ในราคาย่อมเยา สมเหตุสมผล ให้บริการสำหรับลูกค้าทั้งแบบบุคคลธรรมดา, นักเรียน, นักศึกษา, รวมถึง องค์กรขนาดเล็ก และ องค์กรขนาดใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้

1. บริการแปลเอกสาร ทุกภาษา

2. บริการรับรองการแปล
    2.1 รับรองการแปลโดยศูนย์การแปล JET (Free)


    2.2 รับรองการแปลโดยกระทรวงต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่าย)
          2.2.1 ใบเสร็จออกโดยราชการ ลูกค้า จ่ายตามจริง
          2.2.2  JET คิดค่าดำเนินการ 500-2,000 บาท
          (ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร และ สถานที่จัดส่งเอกสารให้ลูกค้า)


    2.3 รับรองการแปลโดยสถานทูต (มีค่าใช้จ่าย)
          2.3.1 ใบเสร็จออกโดยราชการ ลูกค้า จ่ายตามจริง
          2.3.2 JET คิดค่าดำเนินการ 500-2,000 บาท
          (ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร และ สถานที่จัดส่งเอกสารให้ลูกค้า)                                      

3. จัดรูปเล่ม Art work
เข้าเล่มโดยงานพิมพ์ หรือ งานถ่ายเอกสาร                                                                

 

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่


จากประสบการณ์ที่ผ่านมา สำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ มีเอกสารที่ต้องแปลเป็นจำนวนมาก การแปลให้สอดคล้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมได้ มีความจำเป็น และ สำคัญมาก JET มี โปรแกรม SDL Trados Studio 2014 เป็นโปรแกรม CAT Tool (Computer-assisted translation Tool) เพื่อให้การแปลสมบูรณ์แบบด้วยคุณสมบัติของ Translation memory software พร้อมด้วย TM Engine และ เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้การแปลมีประสิทธิภาพ และ คุณภาพ สูงสุด พร้อมคุณสมบัติตรวจสอบความถูกต้อง (Quality check) ช่วยให้เอกสารงานแปลสอดคล้อง สัมพันธ์กัน ถูกต้อง แม่นยำ มากที่สุด โดยทีมวิจัย และ พัฒนา SOFTWARE มากว่า 25 ปี จากประเทศอังกฤษ                                           

 เราขอสัญญา เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า งานของเรา
"ถูกต้อง สอดคล้อง สมบูรณ์ ควบคุมได้ และ ตรงต่อเวลา ในราคาย่อมเยา สมเหตุสมผล"                         


เอกสารงานแปลต่างๆ

รับแปลงานวิทยาศาสตร์
รับแปลงานด้านธุรกิจ
รับแปลงานการตลาด
รับแปลการบัญชี
รับแปลงานการเงิน
รับแปลงานการแพทย์
รับแปลกฎหมายโรงงาน
รับแปลติดตั้งเครื่องจักร
รับแปลเอกสารอื่นๆ
รับแปลวิทยานิพนธ์
รับแปลงานวิจัย
รับแปลเว็บไซค์
รับแปลคู่มือทั่วไป
รับแปลบัตรประชาชน
รับแปลทะเบียนบ้าน
รับแปลเอกสารใบเกิด
รับแปลสัญญา

รับแปลรายงานการประชุม
รับแปลการควบคุมการผลิต
รับแปลเอกสาร ISO
รับแปลเอกสาร BOI
รับแปลเอกสาร กฎ ระเบียบ บริษัท
รับแปลงานโฆษณา
รับแปลเอกสารราชการ
รับแปลเอกสารฝึกอบรม


ภาษาที่ให้บริการแปลเอกสาร

1. ภาษาญี่ปุ่น
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาเกาหลี
4. ภาษาจีน
5. ภาษาพม่า
6. ภาษลาว
7. ภาษาเวียดนาม
8. ภาษามาเลเซีย(ยาวี และ รูมี)
9. ภาษากัมพูชา
10. ภาษาฟิลิปปินส์
11. ภาษาบรูไน
12. ภาษาอินโดนีเซีย
13. ภาษาฝรั่งเศส
14. ภาษาสเปน
15. ภาษาอาหรับ / อารบิค
16. ภาษาฮินดี
17. ภาษาฟาร์ซีส (อิหร่าน)
18. ภาษาอื่นๆ

 

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร


JET สามารถประเมินราคาเบื้องต้นให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้
1. โทรสอบถามราคา พร้อมแจ้งจำนวนหน้า และ ภาษาที่ต้องการแปล
คุณเชอรี่ 081 823 6211       (ลูกค้าไทย และ อังกฤษ)
คุณแอปเปิ้ล 089 925 1636  (ลูกค้าไทย และ อังกฤษ)
คุณปีเตอร์  086 322 0422    (ลูกค้าญี่ปุ่น)
2. ส่ง email มายัง JET ตามที่อยู่ดังนี้ : jet_translation@yahoo.com                                     

วิธีการรับงานแปล
Start
1. รับต้นฉบับ
2. ตรวจสอบ เสนอราคา
3. คัดเลือกนักแปลให้ตรงกับความชำนาญ
4. ลงมือแปล
5. ตรวจสอบความถูกต้อง โดยเจ้าของภาษา
6. จัดหน้า พร้อม ส่งงานให้ลูกค้า
Finish

Visitors: 56,331