ล่ามพร้อมสื่ออุปกรณ์

         จุดเริ่มต้นของ JET มาจาก การทำงานล่ามแปลภาษา ญี่ปุ่น จากคนๆ เดียว จนขยายตัวมาถึงปัจจุบัน สามารถรองรับภาษาต่างๆ ได้มากมาย ด้วยทีมงานโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ เชี่ยวชาญ ในแต่ละแขนงวิชา อย่างมืออาชีพในราคาย่อมเยา สมเหตุสมผล ให้บริการสำหรับ

         1. การเจรจาธุรกิจ, การค้า, การเงิน, บัญชี
         2. การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน
         3. การประชุมเชิงวิชากร
         4. การประชุมระดับชาติ
         5. การสื่อสารกับชาวต่างชาติ
         6. ด้านอุตสาหกรรม เช่น ด้านรถยนต์ ชิ้นส่วน ต่างๆ
         7. ล่ามในศาล
         8. การท่องเที่ยว ทั้งแบบส่วนตัว หรือ หมู่คณะ
         9. งานล่าม อื่นๆ

         จากประสบการณ์ เกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท เรายึดหลัก 5 ประการในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล 5 C (Communication) มาโดยตลอดทำให้ท่านมั่นใจในคุณภาพงาน และ บริการของเรา

เราขอสัญญา เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า งานของเรา
"ถูกต้อง สอดคล้อง สมบูรณ์ ควบคุมได้ และ ตรงต่อเวลา ในราคาย่อมเยา สมเหตุสมผล"


โดยรายละเอียดของงานมีดังนี้
1. งานล่าม ทั้งแบบ ชั่วคราว และ ล่ามสัญญา โดยแบ่งเป็น
     1.1 งานล่ามแบบชั่วคราว หรือ รายวัน
          1.1.1 ล่ามแบบฉับพลัน (Simultaneous Interpretation) หรืออาจเรียกว่าล่ามต่อเนื่อง คือการล่ามโดยถ่ายทอดความหมายของภาษาต้นฉบับออกมาเป็นภาษาปลายทางเกือบจะพร้อมไปกับที่ผู้พูดพูดอยู่ โดยผู้พูดจะพูดอย่างต่อเนื่องใส่ไมโครโฟน ในขณะที่ล่ามฟังและแปลโดยพูดใส่ไมโครโฟนที่เชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์ฟังของผู้ฟัง
***ล่ามของเรามีประสบการณ์ ความชำนาญ และ เชี่ยวช าญเป็นพิเศษ***
***มีบริการอุปกรณ์สำหรับแปลภาษา คือ บูท(ตู้)สำหรับทำงานของล่ามแปลภาษา พร้อมอุปกรณ์ชุดหูฟังสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม***
          1.1.2 ล่ามต่อเนื่อง (Cosecutive Interpretation)
คือ การล่ามโดยถ่ายทอดความหมายของภาษาต้นฉบับออกมาเป็นภาษาปลายทางหลังจากที่ผู้พูดพูดจบและหยุดให้ล่ามแปลกรณีที่ผู้พูดพูดยาวมากๆ ล่ามอาจจะต้องอาศัยการจดบันทึกเพื่อช่วยจำ
*** เราจัดส่งล่ามตามความต้องการของลูกค้า เสมอ ***
          1.1.3 ล่ามกระซิบ (Whisper Interpretation)
การล่ามในลักษณะเดียวกับล่ามพูดพร้อม แต่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบ ผู้เป็นล่ามจะต้องอยู่ใกล้กับผู้ฟังและแปลความหมายโดยกระซิบให้ผู้ฟังฟังแทน ในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอย่างต่อเนื่อง
*** เราจัดส่งล่ามตามความต้องการของลูกค้า เสมอ***
     1.2  งานล่ามแบบสัญญา (Contract Interpretation)
          1.2.1 ล่ามแบบสัญญา  (Download Requisition form)
เป็นล่ามที่มีการว่าจ้างลักษณะ รายเดือน, ราย 3 เดือน,ราย 6 เดือน หรือ รายปี
*** เราจัดส่งล่ามตามความต้องการของลูกค้า เสมอ***

ภาษาที่ให้บริการงานล่าม

1. ภาษาญี่ปุ่น
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาเกาหลี
4. ภาษาจีน
5. ภาษาพม่า
6. ภาษาลาว
7. ภาษาเวียดนาม
8. ภาษามาเลเซีย (ยาวี และ รูมี)
9. ภาษากัมพูชา
10. ภาษาฟิลิปปินส์
11. ภาษาบรูไน
12. ภาษาอินโดนีเซีย
13. ภาษาฝรั่งเศส
14. ภาษาเสปน
15. ภาษาอาหรับ / อารบิค
16. ภาษาฮินดี
17. ภาษาฟาร์ซีส (อิหร่าน)
18. ภาษาอื่นๆ

อัตราค่าบริการ-ล่าม
JET สามารถประเมินราคาเบื้องต้นให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

1. โทรสอบถามราคา พร้อมแจ้งจำนวนวัน สถานที่ เนื้อหา และ ภาษาที่ต้องการแปล
คุณเชอรี่       081 823 6211 (ลูกค้าไทย และ อังกฤษ)
คุณแอปเปิ้ล  089 925 1636 (ลูกค้าไทย และ อังกฤษ)
คุณปีเตอร์     086 322 0422 (ลูกค้าญี่ปุ่น)

2. ส่ง email มายัง JET ตามที่อยู่ดังนี้ : jet_translation@yahoo.com

3. ล่ามแบบฉับพลัน
อัตราค่าบริการ : รายวัน       ประมาณ 15,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
อัตราค่าบริการ : ครึ่งวัน       ประมาณ 10,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
อัตราค่าบริการ : รายชั่วโมง  ประมาณ 4,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน

ล่ามต่อเนื่อง
อัตราค่าบริการ : รายวัน       ประมาณ 6,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และ ระดับของล่าม
อัตราค่าบริการ : ครึ่งวัน       ประมาณ 4,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และ ระดับของล่าม
อัตราค่าบริการ : รายชั่วโมง  ประมาณ 2,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และ ระดับของล่าม

*** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าเดินทาง รวมถึงที่พักต่างจังหวัด (ถ้ามี)-ในประเทศ***
สำหรับลูกค้าที่ต้องการล่ามไปประเทศญี่ปุ่น เรามีล่ามอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น - สอบถามราคาเพิ่มเติมได้
(FREE ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบินให้ล่าม)                                                            

วิธีการรับงานล่าม
Start
1. รับคำสั่งซื้อ
2. คัดเลือกล่ามให้ตรงกับความชำนาญ
3. ส่งประวัติ พร้อมใบเสนอราคา
4. ยืนยันการจ้างงาน
5. เตรียมความพร้อม ประสานงาน
Finish

Visitors: 56,331