สอนภาษานอกสถานที่

หมายถึง การจัดส่งครูผู้สอน เพื่อทำการสอนภาษาไทย ให้กับพนักงานหรือ
ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ผู้บริหารคนไทยในองค์กรชั้นนำ
ที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น โดย
JET จัดคณะครูที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
โดยใช้หลักการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและชั่วโมงการเรียน
การสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาษาที่ให้บริการงานสอน
1. ภาษาญี่ปุ่น
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาเกาหลี
4. ภาษาไทย

อัตราค่าบริการ-งานสอน
JET สามารถประเมินราคาเบื้องต้นให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้
1. โทรสอบถามราคา พร้อมระบุความต้องการ (Download Requisition form)
คุณเชอรี่ 081 823 6211 (ลูกค้าไทย และ อังกฤษ)
คุณแอปเปิ้ล 089 925 1636 (ลูกค้าไทย และ อังกฤษ)
คุณปีเตอร์ 086 322 0422 (ลูกค้าญี่ปุ่น)

2. Download Requisition form พร้อมส่ง
Email มาตามที่อยู่ดังนี้ : jet_translation@yahoo.com

3 จำนวนชั่วโมงเรียน เริ่มต้น 40 ชั่วโมง
*** ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง ที่ต้องเดินทางไปสอนของครู ***
*** มีบริการพาสอบวัดระดับสำหรับคนไทย ***

วิธีการรับงานสอน
Start
1. รับคำสั่งซื้อ
2. คัดเลือกคณาจารย์
3. ส่งประวัติ พร้อมใบเสนอราคา
4. ยืนยันการจ้างงาน
5. เตรียมความพร้อม ประสานงาน
Finish

Visitors: 56,330