อบรมสัมมนา

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ให้กับ
พนักงานภายในองค์กร (Inhouse Training)
ตามแต่หลักสูตรที่ลูกค้าต้องการ

รายชื่อหลักสูตรที่แนะนำ
1. TQM
2. SIX Sigma
3. Kaizen
4. การบริหารงานแบบญี่ปุ่น
5. ด้านการบริหาร
6. ด้านการเงิน การบัญชี
7. ด้าน HR
8. ด้านทั่วไป
9. ด้านการบริการ
10. ด้านการตลาด
11. ด้านการสื่อสาร
12. ด้านการขาย
13. ด้านนวัตกรรม
14. ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
15. ด้าน Team Leadership
16. KPI และ Balance Scorecard
17. การวิเคราะห์ทิศทาง และแนวโน้มเศรษฐกิจ
18. ด้านอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

อัตราค่าบริการ-งานอบรมสัมมนา
JET สามารถประเมินราคาเบื้องต้นให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้
1. โทรสอบถามราคา พร้อมระบุความต้องการ (Download Requisition form)
คุณเชอรี่       081 823 6211 (ลูกค้าไทย และ อังกฤษ)
คุณแอปเปิ้ล  089 925 1636 (ลูกค้าไทย และ อังกฤษ)
คุณปีเตอร์     086 322 0422 (ลูกค้าญี่ปุ่น)

2 Download Requisition form
พร้อมส่ง Email มาตามที่อยู่ดังนี้: jet_translation@yahoo.com

3 ระบุเนื้อหาหลักสูตรที่ต้องการ วัน, เวลา, สถานที่, จำนวนครั้ง

4 กรณีให้ทาง JET จัดเตรียมสถานที่ให้ สามารถประสานงานได้
ทั้งโรงแรม สโมสร ทั้งใน และ ต่างจังหวัด

วิธีการรับงานอบรมสัมมนา
Start
1. รับคำสั่งซื้อ
2. คัดเลือกคณาจารย์ ร่วมกับลูกค้า
3. ส่งประวัติ พร้อมใบเสนอราคา
4. ยืนยันการจ้างงาน
5. เตรียมความพร้อม ประสานงาน
Finish

***ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา สามารถนำมาลดหย่อนภาษีของกิจการได้ 200%***

Visitors: 57,640